Brownsweg

Het dorp Brownsweg ligt aan de Westelijke oever van het grote Brokopondostuwmeer.

Kansrijk Suriname heeft hier digitaal onderwijs  op school geïntroduceerd. Het reken- en taalonderwijs wordt hierbij ondersteund, en het lijkt er op, dat de slagingspercentages voor toelating tot het voortgezet onderwijs hierdoor echt verbeteren.

Dit soort onderwijs vraagt nog wel steeds begeleiding, omdat het nieuw is en onbekend. Een uitgelezen kans voor Pabo-studenten om ervaring op te doen en de ontwikkeling van de kinderen in Brownsweg te stimuleren. Zie: Stageplaatsen voor PABOstudenten.